Posted on: ژانویه 26, 2016 Posted by: نویسنده سایت پایان نامه های حقوق Comments: 0

پایان نامه با عنوان بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی 

عنوان :

بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران

استاد راهنما :

 آقای دکتر سید حسن وحدتی شبیری

استاد مشاور :

آقای دکتر ابراهیم عبدی پور

زمستان ۹۱

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست   مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه  .  ۱

فصل نخست –  کلیات  .  ۹

مبحث نخست – مفاهیم  .  ۱۰

گفتار نخست تعریف عقد مغارسه  .  ۱۱

            الف تعریف لغوی عقد مغارسه  .  ۱۳

            ب – تعریف فقهی عقد مغارسه  .  ۱۸

            ج – تعریف حقوقی عقد مغارسه    ۲۴

گفتار دوم –  تعریف عقد باغبانی    ۲۷

الف تعریف اصطلاحی عقد باغبانی    ۲۹

ب- تعریف فقهی عقد باغبانی  .  ۳۲

            ج – تعریف حقوقی عقد باغبانی    ۳۶

مبحث دوم تاریخچه  .  ۳۸

گفتار نخست سابقه عرفی و محلی  .  ۴۰

گفتار دوم سابقه فقهی و شرعی    ۴۵

گفتار سوم سابقه قانونی و حقوقی    ۴۸

مبحث سوم تاسیسات حقوقی مرتبط .  ۵۳

فصل دوم وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن  .  ۷۰

مبحث نخست – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی    ۷۲

گفتار نخست    نظریات فقهای امامیه  . ۷۴

گفتار دوم   نظریات فقهای عامه    ۸۲

مبحث دوم – بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه حقوق ایران    ۸۶

گفتار نخست    وضعیت حقوقی در عرف محل  . ۸۷

گفتار دوم   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه    ۹۴

گفتار سوم بررسی رویه قضایی  و دکترین   ۱۰۲

مبحث سوم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی  .  ۱۱۴

گفتار نخست    نظریات فقهای امامیه  . ۱۱۵

گفتار دوم   نظریات فقهای عامه    ۱۱۹

مبحث چهارم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه حقوق ایران  .  ۱۲۴

گفتار نخست    وضعیت حقوقی در عرف محل  ۱۲۵

گفتار دوم   وضعیت حقوقی در قوانین موضوعه  .  ۱۲۹

گفتار سوم بررسی رویه قضایی و دکترین  .  ۱۳۲

فصل سوم احکام خاصه عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران . ۱۳۷

مبحث نخست احکام خاصه عقد مغارسه در فقه اسلامی  .  ۱۳۸

گفتار نخست    احکام خاصه فقه امامیه  ۱۳۹

گفتار دوم   احکام خاصه فقه عامه  .  ۱۴۸

مبحث دوم احکام خاصه عقد مغارسه در حقوق ایران .  ۱۵۳

گفتار نخست    احکام خاصه در عرف محل  . ۱۵۴

گفتار دوم   احکام خاصه در قوانین موضوعه  .  ۱۷۴

گفتار سوم احکام خاصه در رویه قضایی و دکترین   .  ۱۸۹

مبحث سوم احکام خاصه عقد باغبانی در فقه اسلامی    ۲۰۲

گفتار نخست    احکام خاصه فقه امامیه  ۲۰۳

گفتار دوم   احکام خاصه فقه عامه    ۲۱۴

مبحث چهارم احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران   ۲۲۱

گفتار نخست    احکام خاصه در عرف محل  ۲۲۲

گفتار دوم   احکام خاصه در قوانین موضوعه    ۲۳۲

گفتار سوم احکام خاصه در رویه قضایی ودکترین    ۲۳۷

جمع بندی و نتیحه گیری   . ۲۵۹

منابع   .

 

 

چکیده :

یکی از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهمیت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع  کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داری که در این خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . این رساله با عنوان  بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظیم گردیده است. که در تمام فصول نظرات فقهای ‏شیعه و سنی به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بیان شده است ، به این ترتیب که در فصل اول ، کلیات ، مقدمات و مسائل اولیه که به نوعی ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .‏ در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع می‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بیان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان )  پرداخته شده است .

کلمات کلیدی : عقد – قرارداد – مغارسه  –  باغبانی  –  فقه اسلام  –  حقوق ایران

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۲۹۵ صفحه

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Categories: