دسته: حقوق

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه : اهداف ازدواج در اسلام

اهداف ازدواج در اسلام ازدواج فرایندی است عبارت ازکنش متقابل بین یک مرد و یک زن که با پذیرش شرایط قانونی با مدت زمان طولانی درارتباطات جسمانی ،عاطفی،اقتصادی،روحی و اجتماعی با یکدیکر شریک شده اند. ازدواج تعهدی مقدس است که همین تقدس،مهم ترین وجه تمایز آن از سایرروابط بین انسان هاست.از دیگر وجوه امتیاز ازدواج نسبت به دیگر روابط انسانی،گستردگی تعاملات بین فردی دراین پدیده است. اساسی ترین نتایج و…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

دانلود پایان نامه حقوق درباره نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت

۴-۵ نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت چنانچه قانون جدید و قدیم با هم منافاتی ندارند و تا حدودی که این قوانین با هم قابل جمع مـی باشـند در صـورتی کـه قانون جدید در پاره ای امور با قانون قدیم مخالف باشد در همان محدوده آنها را از بین می برد و در سایر جهات به قوت خود باقی است و از طرفی اگر قوانین به طور صریح یا ضمنی نسخ…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه حقوق : تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی

تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی پس از به وجود آمدن هر نهاد جدید در حقوق، حقوقدانان می‌کوشند تا آن را با نهادهای سنتی مشابه مقایسه و تعهدات و آثار آن را روی نهاد پیشین استنباط کنند. ضمانت‌نامه‌های بانکی بیشترین شباهت را با ضمان عقدی دارد. ضمانت‌نامه مستقل بانکی با ضمان  سنتی در یک موضوع مهم و اساسی اشتراک دارد، و آن عبارت از این است که هر…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه حقوق : تعهد به نفع ثالث

تعهد به نفع ثالث به موجب این نظر فرض بر این است که قراردادی که اعتبار اسنادی بر مبنای آن صادر می شود به جای آنکه قراردادی فیمابین ذینفع و بانک گشاینده باشد، میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده است که ذینفع آن، ثالث می باشد. بدین نحو که متقاضی اعتبار مطابق قرارداد از بانک گشاینده در خواست می کند تا اعتباری به نفع ثالث گشایش نماید. بدین صورت که…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه حقوق : بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش

بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش روایاتی در این مورد وارد شده که امر به حبس و زندانی کردن شخصی که حد قطع عضو برای وی جاری شده، نموده­است تا پس از بند آوردن خون و دادن مقداری غذا و جایی برای آسایش پس از چند روز، شخص آزاد شود. برخی از علما در مورد این حبس دچار مشکل شده ­اند که اگر…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار و افراد محکوم به حدود الهی

بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار و افراد محکوم به حدود الهی در این بخش بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار را در چهار گفتار مورد بررسی قرار می­دهیم.     گفتار اول- بازداشت عالم فاسق، طبیب جاهل و مکری مفلس روایت مرسلی از طریق شیعه آمده است، که واجب است بازداشت عالمان فاسق و پزشکان جاهل و کسانی که در ادای حقوق مردم تأخیر می­ کنند. برخی از فقهای ما…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

خرید اینترنتی فایل پایان نامه : بازداشت موقت مرتد

بازداشت موقت مرتد بر طبق نظر برخی از فقهای اهل سنت بازداشت موقت مرتد ملی به مدت سه روز پذیرفته شده است، پس اگر توبه کند آزاد می­شود در غیر این صورت کشته می­شود.     گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد ارتداد به معنای کفر ورزیدن پس از اسلام است. کافر شدن یا به مجرد نیت است مثل قصد کافرشدن؛ یا به بیان سخنان کفرآمیز مثل انکار آفریدگار یا پیامبران…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

دانلود پایان نامه حقوق در مورد بازداشت شخص معروف به دزدی

بازداشت شخص معروف به دزدی یکی از موارد بازداشت موقت، در اقوال فقها بازداشت شخصی است که به دزدی معروف شده است. ممکن است این شخص تنها به خاطر شهرت به دزدی زندانی نشود، بلکه به خاطر اینکه مرتکب کار حرامی نشود، بازداشت شود. امام و حاکم او را دستگیر می­ کند تا مردم نیز از سرقت او در امان باشند. صرف شهرت به دزدی، دلیل بر حبس نمی­باشد، مگر…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه ارشد حقوق: بازداشت موقت در قتل غیرعمد

بازداشت موقت در قتل غیرعمد قتل غیرعمد دو قسم است: قتل خطای محض و قتل شبه عمد منظور از قتل خطای محض آن است که قاتل هنگام قتل، نه قصد کشتن مقتول را داشته است و نه قصد فعلی که با آن قتل واقع شده است. روشن است ادله وارد شده درباره جواز بازداشت متهم به قتل، مثل روایت سکونی فقط شامل متهم به قتل عمدی است و شامل قتل…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه رشته حقوق : بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی

بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی گرچه در ادله اسلامی به اصل برائت به مفهومی که در حقوق کیفری امروزی مطرح است، به صورت مستقل تصریح نشده است، ولی آثار و نتایج «فرض برائت متهم» به وضوح در احکام کیفری و قواعد اسلامی قابل مشاهده است؛ به گونه­ای که به طور قطع و یقین می­توان ادعا کرد که اصل برائت در حقوق اسلامی، اصلی مسلم و پذیرفته شده است.…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام این قرار که در نظام دادرسی تقنینی ایران سابقه نداشته و به منزله امری ابتکاری در لایحه آین دادرسی کیفری محسوب می­شود، به نوعی می ­تواند جلوه­ای از رویکرد «امنیت محوری» مقنن طی سال های اخیر باشد. به موجب این قرار، شخص متهم باید به صورت نوبتی یا دوره­ای، در مواعد مقرر از سوی بازپرس به مرجع قضایی یا…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه رشته حقوق در مورد : نظام حقوقی کامن‌لا

نظام حقوقی کامن‌لا   از آنجایی که پرچم‌داران نظام حقوقی کامن‌لا، دو کشور انگلستان و ایالات متحده امریکا می باشند، در این قسمت به عنوان نمونه، به رژیم اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در این دو کشور پرداخته خواهد شد.   ۲-۱-۳-الف) انگلستان   از نظر پیشینه موضوع، اصول کامن‌لا مقتضی عدم تمایز ماهوی بین رأی داوری داخلی و رأی داوری خارجی است و بر ماهیت قراردادی رأی داوری اتکا…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه با موضوع تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند

تجدیدنظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می باشند پس از اعلام حکومت نظامی به دستور فرمانده کل قوا در شهرستان یا استانی، در صورتی که تشکیل دیوان تجدیدنظر لازم باشد بنابر پیشنهاد فرمانده شهرستان یا استان و تصویب فرمانده کل قوا یک دیوان تجدیدنظر در شهر یا استانی که حالت حکومت نظامی دارد تشکیل می شد. این دیوان فاقد دادستان بوده و تشکیلات آن همانند تشکیلات دیوان تجدیدنظر…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

حقوق و آزادی­های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

حقوق و آزادی­های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ۱- حقوق و آزادی­ها در زمینه ی حیات فیزیکی فرد. الف :حق حیات و آزادی تن : حیات موهبت الهی است که هیچ کس حق سلب آن را ازدیگری ندارد و اصلی­ترین نعمتی است که ذات انسان قائم به آن است. زندگی را خداوند به انسان بخشیده و احدی حق سلب آن را ندارد. ۰  ولا تقتلوا…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه حقوق در مورد : مبحث سوم) مفهوم دعوای اضافی

۱-۳- مبحث سوم) مفهوم دعوای اضافی در این قسمت، لازم است مفهوم دعوای اضافی را بیان داریم، باید خاطر نشان کرد که با توجه به عدم تعریف دعوای اضافی در قانون دادرسی مدنی و نحوه چیدمان مواد این قانون، در خصوص مفهوم دعوای اضافی بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. گذشته از مفهوم دعوای اضافی، به همان دلایلی که بیان کردیم در خصوص مصادیق دعوای اضافی نیز بین حقوقدانان اختلاف…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

متن کامل پایان نامه : اختلاس

اختلاس ارکان مجرمانه هر جرمی از سه رکن قانونی، مادی و معنوی، برخوردار است.جرم اختلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست.لذا در این مبحث که در قالب سه گفتار ارائه خواهد شد، به بررسی ارکان سه گانه جرم اختلاس می پردازیم.   گفتار نخست: رکن قانونی رفتار هر شخصی، هر اندازه که زشت و نکوهیده باشد، زمانی قابل مجازات تلقی می شود که در قانون جرم انگاری شده باشد.[۱] این…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه حقوق در مورد : دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی سیاست کلی نظام‌استخدام‌کشوری، آن است که قانون استخدامی  باید همه کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور را دربربگیرد تا از تبعیض جلوگیری بعمل بیاورد.زیراقانون،چه خوب چه بد باید شامل همه افراد بشود.چراکه گفته اند”ظلم بالسویه عدالت است.”گوناگونی قوانین استخدامی آن را پیچیده می‌کند ودرعین حال به نابرابری وتبعیض وضع استخدامی مستخدمان می‌افزاید. (عبدالحمیدابوالحمد،۱۳۸۹، ص ۵۴۳) قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵سعی در ایجاد…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

دانلود پایان نامه درباره قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت

قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت از آنجا که قرار بازداشت به محروم شدن متهم از آزادی رفت­ و آمد و برخی حقوق دیگر منجر می­شود، بنا بر اهمیت این تصمیم قضایی، لازم است که دوباره رسیدگی شود و چنانچه قرار بازداشت را مقام تحقیق (بازپرس) صادر نموده است، پس از اعتراض متهم، یک مقام قضایی بالاتر در آن تجدیدنظر کند و در صورت غیرقانونی بودن قرار، آن را نقض…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

مدت قرار بازداشت

مدت قرار بازداشت وقتی مدت بازداشت در قانون پیش ­بینی نشده باشد متهمی که با قرار بازداشت موقت زندانی شده است، در عمل، به علت تراکم زیاد پرونده­ها و یا به علت ضرورت تکمیل تحقیقات به مدت طولانی در زندان باقی می­ماند و آثار زیان­بخش و غیرقابل جبران آن خصوصاً وقتی که قرار منع توقیف یا برائت وی صادر گردد آشکار می­شود. بدین لحاظ قانونگذاران حسب روش­های گوناگون قرار بازداشت…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه : قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص

قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص به غیر از قانون آیین دادرسی کیفری، در قوانین متفرقه دیگری نیز مواردی ذکر شده که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است، به عبارت دیگر به غیر از ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد زیر نیز قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت است: الف) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ در بند «ج» این ماده واحده مقرر…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه : جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرایم منافی عفت

جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرایم منافی عفت بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۲ در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن متهم موجب افساد باشد. از مفاد تبصره مزبور معلوم می­شود که بازداشت متهم در جرایم منافی عفت، مشروط به رعایت دو شرط است: – جنبه شخصی داشتن ارتکاب جرم منافی عفت. – صدق افساد به لحاظ آزاد…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت

ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آمده است: «قاضی تحقیق می ­تواند در تمام مراحل تحقیق قرار بازداشت موقت یا قرار اخذ تأمین یا تبدیل تأمین را صادر کند. در مورد قرار بازداشت موقت … مکلف است حداکثر طی ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. در…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

دانلود پایان نامه حقوق در مورد شرایط قانونی بازداشت موقت

شرایط قانونی بازداشت موقت شرایط قرار بازداشت موقت را به ترتیب تحت عناوین زیر بررسی می­کنیم: – مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت – ترتیبات یا تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت     گفتار اول– مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در این گفتار مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و لایحه آیین دادرسی…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع محاسن بازداشت موقت

محاسن بازداشت موقت – بازداشت موقت وسیله مطمئنی است برای ادامه کار تحقیقات مقدماتی؛ اگر متهم در اختیار باشد با سرعت بیشتری، جمع­آوری دلایل و تحقیق از شهود و مطلعین امکان­پذیر است، مواردی که لازم است مواجهه انجام گیرد مشکلی پیش نمی­آید، زمان حساسی که باید پرونده تکمیل گردد به لحاظ غیبت متهم معطل نمی­ماند. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۹) – تسهیل اجرای عدالت از رهگذر حفاظت از آثار و ادله جرم؛…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

مقاله حقوق : بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی

بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی بند «پ» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: «آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد». توضیح اینکه، اخلال در نظم عمومی می ­تواند برای جامعه خطرآفرین بوده و در نتیجه نظم و امنیت را با اختلال مواجه سازد. این مقوله ممکن است نتیجه عوامل متعددی باشد؛ چندان که آشفتگی…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه ارشد : تعریف لغوی قرار و بازداشت

تعریف لغوی قرار و بازداشت قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است. در فرهنگ معین قرار به معنی پابرجا شدن، جا گرفتن، آرامش، پایداری، صبر و شکیبایی، عهد و پیمان، حکم موقت آمده است. در ترمینولوژی حقوق، بازداشت چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است». (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۱۸۱) بازداشت از نظر لغوی به معنای ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس…

Posted on: آوریل 10, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

پایان نامه رشته حقوق درباره : حق شکایت، پاسخ‌گویی و تصحیح

حق شکایت، پاسخ‌گویی و تصحیح در مورد حقوق مذکور، با یک دقت و موشکافی باید گفت که از سه حق مستقل یاد می‌شود؛ چرا که «حق شکایت» به خودی خود، دارای استقلال حقوقی بوده و عملاً نتیجه و ثمره و یا به تعبیر حقوقی، ضمانت اجرای آن به طرق مختلفی قابل تحقق است که دو مورد آن عبارتند از «حق پاسخ‌گویی» و «حق تصحیح». تفکیک حق پاسخ‌گویی از حق تصحیح…