دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه نقش آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه جک زایپس

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی     پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی( M.A )     عنوان   نقش آموزش مبتنی بر قصه‌گویی به شیوه جک زایپس بر میزان پیشرفت درسی، سطح مهارت‌های اجتماعی و عزت نفس دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی     شهریور ۱۳۹۳   عنوان صفحه چکیده ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه مقایسه اثر روش های یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی پایان نامه   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی     موضوع :   مقایسه اثر روش های  یادگیری مشارکتی ، یادگیری مشارکتی توام با آموزش اصول گفتگو، و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی جغرافی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی . در سال تحصیلی ۸۷-۸۶     پاییز ۸۷ فهرست جداول جدول ۱-۲  انواع الگوهای تعامل و نتایج ناشی از آنها۲۱ جدول۲-۲  میانگین…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه روش مشارکتی در پرورش سطوح بالای یادگیری در یادگیری الکترونیک

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی     پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی   عنوان کاربرد روش مشارکتی در پرورش سطوح بالای یادگیری در نظام آموزش مبتنی بر یادگیری الکترونیک     مهر ۱۳۹۲     فهرست مطالب ۱-۱ مقدمه ۲ ۱-۲ بیان مسئله. ۷ ۱-۳  ضرورت و اهمیّت ۱۱ ۱-۴ اهداف پژوهش. ۱۵ ۱-۴-۱ هدف اصلی…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه طراحی و تولید انیمیشن آموزشی مفاهیم هندسه

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) عنوان: طراحی و تولید انیمیشن آموزشی مفاهیم هندسه و بررسی تأثیر آن بر مهارت های هندسی دانش آموزان مقطع ابتدایی   زمستان ۱۳۹۳   عنوان صفحه تشکر و قدردانی د اهدا هـ فهرست مطالب و فهرست پیوست‌ها. ح فهرست جدول‌ها. ح فهرست شکل ها ی فهرست…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه طراحی درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی(M.A)   عنوان: طراحی درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزی و نقش آن بر عملکرد روانی- حرکتی  فراگیران   زمستان ۹۳ فهرست مطالب عنوان                                                                                               شماره صفحه چکیده. ۱   فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱.مقدمه. ۳ ۱-۲.بیان مساله. ۵ ۱-۳.اهمیت وضرورت ۶ ۱-۴.اهداف پژوهش. ۸ ۱-۴-۱. هدف کلی. ۸…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه عوامل مؤثر بر برنامه­ های توسعۀ آموزش کارآفرینی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی رساله دکتری (PhD) رشته مدیریت آموزشی     عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه ­های توسعۀ آموزش کارآفرینیدر آموزش‌عالی ایران     تیرماه ۱۳۹۳     مقدمه جهان در اواخر قرن بیستم، شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمامی عرصه‌های کسب‌و‌کار بوده است؛ چنان‌که امروزه مفاهیمی چون جهانی‌شدن، افزایش رقابت، توسعۀ فناوری اطلاعات، توجه به کیفیت کالا‌ها و خدمات،…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه رابطه هوش معنوی و هوش عاطفی با تعارض زناشویی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد( (M.Aرشته مشاوره و راهنمایی عنوان: رابطه هوش معنوی، تاب‌آوری و هوش عاطفی با تعارض زناشویی در زوجین تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان ایلام   مرداد ۹۳           فهرست مطالب                      عنوان                                                                                                             صفحه            چکیده.۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه۳ ۱-۲ بیان مسئله۶ اهمیت…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه رابطه چندگانه سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش روان­شناسی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش خانواده   رابطه ساده و چندگانه سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی و حل مشکل خانواده با عملکرد ازدواج     دیماه ۱۳۹۳         فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 صفحه فصل اوّل (طرح پژوهش) ۱-۱- مقدمه  ۲ ۱-۲- بیان مسئله. ۳ ۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۵ ۱-۴-…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه تبیین مبانی فلسفی آموزش جهانی و میزان توجه به  آن

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته: علوم تربیتی گرایش : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش عنوان پایان نامه : تحلیل و تبیین مبانی فلسفی آموزش جهانی  و میزان توجه به  آن در سند تحول بنیادین  آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران   زمستان ۱۳۹۲ فهرست مطالب عنوان    شماره صفحه فصل اول ۱-۱ مقدمه . ۱ ۱-۲بیان مسئله . ۲…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه تأثیر یادگیری از طریق تلفن­ همراه

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه بیرجند دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه علوم تربیتی   پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد برنامه ­ریزی درسی عنوان تأثیر یادگیری از طریق تلفن­همراه بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان دانشگاه بیرجند در درس زبان انگلیسی عمومی     تابستان۱۳۹۰                                                                          فهرست مطالب                                                                  عنوان                                                                                                                                                       صفحه فصل اول: کلیات تحقیق ۱- ۱ –  بیان مقدمه. ۲ ۱- ۲ –  بیان مسأله. ۳…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه آموزش مهارت‌های تحصیلی- شغلی بر پیشرفت تحصیلی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات   پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی (M.A)   عنوان: تأثیر آموزش مهارت‌های تحصیلی- شغلی بر اهمال‌کاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان یزد     سال تحصیلی ۱۳۹۳     فهرست مطالب عنوان                                                                                                  صفحه چکیده. ۱ فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- بیان مسئله. ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۶…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه پیش بینی شادکامی و رضایت از زندگی زناشویی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی     واحد کرمانشاه   دانشکده علوم تربیتی ،گروه مشاوره و راهنمایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و راهنمایی (M.A)   عنوان: پیش بینی شادکامی،افزایش صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی در بین زوجین دانشجو دانشگاه کردستان   زمستان ۱۳۹۳ فهرست مطالب عنوان                                                                                                                  شماره صفحه چکیده فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه. ۵ ۱-۲ بیان مساله. ۷ ۱-۳ اهمیّت…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه پیش بینی افت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی عنوان: پیش بینی افت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان ورامین بر اساس میزان مهارتهای ارتباطی معلمان  آنها در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳   زمستان ۱۳۹۳           عنوان.صفحه فصل اول (کلیات پژوهش).۱ ۱-۱-مقدمه۲ ۱-۲-بیان مسأله.۷ ۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق.۱۰…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده درس دین وزندگی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه برنامه ریزی درسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته برنامه ریزی درسی   عنوان: بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده و آموخته شده در درس دین وزندگی پایه سوم متوسطه مدارس دخترانه آموزش وپرورش  ناحیه یک شیراز     تابستان ۱۳۹۳ فهرست مطالب منشور…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته مدیریت آموزشی   عنوان : بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار (مدل سروکوال)   اردیبهشت ۱۳۹۳ فهرست مطالب چکیده پژوهش : ‌ل فصل اول : کلیات پژوهش. ۲ مقدمه. ۳ ۱-۱-  بیان مساله. ۵ ۱-۲-اهمیت و ضروت تحقیق : ۶ ۱-۳- اهداف تحقیق : ۹…

Posted on: فوریه 9, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی با رضایتمندی کارکنان

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی        واحد علوم و تحقیقات کرمان گروه مدیریت آموزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی (M.A)   عنوان : بررسی رابطه عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی با رضایتمندی کارکنان آموزش ودانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  سال تحصیلی۹۲-۹۱   زمستان ۹۲ فهرست مطالب عنوان                                                                                                                      صفحه فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه. ۲ ۱-۲ بیان مسأله ۳ ۱-۳ اهمیت و…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه سعادت در تربیت اخلاقی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA) رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی مفهوم و جایگاه سعادت در تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و علامه طباطبایی ره     زمستان ۱۳۹۳   فهرست مطالب عنوان                                                                                                  شماره صفحه فصل اول: کلیات۱ مقدمه۲ بیان مساله.۳ اهمیت و ضرورت پژوهش.۷ اهداف پژوهش.۸ سوالات پژوهش.۸ تعریف مفاهیم…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان شرکت نفت و گاز

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی  واحدعلوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M. A)     موضوع: بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سال ۱۳۹۱ براساس مدل کریک پاتریک   سال تحصیلی ۹۲- ۱۳۹۱     فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                   صفحه   فصل اول: کلیات طرح پژوهش ۱-۱- مقدمه . ۳ ۱-۲- بیان مساله ۴ ۱-۳-…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه بررسی ونقد فلسفی اهداف آموش از راه دور

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش : تاریخ فلسفه آموزش و پرورش   عنوان : بررسی ونقد فلسفی اهداف آموش از راه دور   زمستان  ۱۳۹۱ فهرست  مطالب   عنوان صفحه  فصل اول :  کلیات پژوهش چکیده مقدمه ۲ ۳ ۵ ۱- ۱  بیان مسئله ۶ ۳ – ۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۰ ۴-۱ اهداف…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه بررسی نیازسنجی آموزشی برنامه ­سازان صدا و سیما

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: تحقیقات آموزشی     عنوان بررسی نیازسنجی آموزشی برنامه ­سازان صدا و سیمای مرکز مازندران در سال۹۲-۹۱   تابستان ۱۳۹۲   فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه چکیده. ۱ فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه . ۳ بیان مساله. ۴ اهمیت و ضرورت پژوهش . ۶ اهداف پژوهش . ۷ اهداف کلی ۷ اهداف…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه نقش واسطه ای تیپهای شخصیتی در ارتباط با مولفه عشق

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره خانواده   موضوع : بررسی نقش واسطه ای تیپ های شخصیتی در ارتباط با مولفه های عشق و سرخوردگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز شهر شیراز  در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳     بهار ۹۴ فهرست مطالب    …

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه نقش میانجیگری وظیفه‌شناسی بر رضایت زناشویی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی                                    دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش: مشاوره خانواده   عنوان: بررسی نقش میانجیگری وظیفه‌شناسی بر رابطه بین شفقت خود و رضایت زناشویی بین کارمندان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز     خرداد ماه ۱۳۹۴ فهرست مطالب عنوان                                                                                                 صفحه فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه. ۲ بیان مسأله. ۵ ضرورت و اهمیت پژوهش. ۱۰ هدف کلی…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه نقش آموزش ضمن خدمت الکترونیکی بر توانمندسازی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) عنوان: بررسی نقش آموزش ضمن خدمت الکترونیکی بر توانمندسازی روان شناختی معلمان     دی ۱۳۹۳ فهرست مطالب   عنوان     صفحه فصل یکم: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه. ۲ ۱-۲ بیان مسئله. ۴ ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۷ ۱-۴ اهداف پژوهش. ۹ ۱-۴-۱ اهدف کلی . ۹ ۱-۴-۲ اهداف…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه بررسی نظریه سلسله مراتب عقل فارابی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش   عنوان: بررسی نظریه سلسله مراتب عقل فارابی و دلالت های آن درتربیت اخلاقی   زمستان ۱۳۹۰ فهرست مطالب       چکیده فصل اول : کلیات تحقیق بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق نظری عملی هدف های تحقیق اهداف کلی اهداف جزئی سوالات تحقیق سوالات جزئی…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه میزان اثر بخشی دوره های آموزش اقدام پژوهی

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته علوم تربیتی – گرایش مدیریت آموزشی   عنوان بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزش اقدام پژوهی بر عملکرد معلمان شهرستان قرچک   بهمن ماه ۹۱     فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه     چکیده :   ۱     فصل اول : کلیات تحقیق  .۲    مقدمه   .۳ ۱-۱…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه بررسی عوامل زیرساختی استقرار مدیریت دانش

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی   واحد نکا   (M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : تحقیقات آموزشی عنوان: بررسی عوامل زیرساختی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران   تابستان ۹۲ فهرست مطالب عنوان                                                                                           صفحه   چکیده ۱ فصل اول :کلیات تحقیق۲ مقدمه ۳ بیان مساله .۴ اهمیت وضرورت تحقیق ۶ اهداف پژوهش ۸. اهداف کلی پژوهش.۸- اهداف جزئی پژوهش .۸- متغیرهای تحقیق ۸…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: مدیر کل سایت Comments: 0

پایان نامه بررسی عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه فنی و حرفه ­ای

 پایان نامه رشته  علوم تربیتی   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عنوان: بررسی عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه (ممتاز) سازمان آموزش فنی و حرفه­ای اصفهان   شهریور ۱۳۹۳ فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه. ۲ بیان مساله. ۳ اهمیت وضرورت تحقیق ۶ اهداف تحقیق ۱۰ هدف های جزئی ۱۰ تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش. ۱۰ فصل دوم:…